Dla wystawców

 

Informacje organizacyjne

  • Zgłoszenia do 14.04.2024 ( ilość miejsc ograniczona)
  • W godzinach trwania II Świętokrzyskiego Festiwalu Piwa konieczna jest obecność przedstawiciela browaru na stoisku firmowym.
  • Godziny Festiwalu dla Zwiedzających: piątek 16:00 – 22:00, sobota 12:00 – 22:00, niedziela 12:00 – 20:00
  • Montaż stoisk – dnia 7.06.2024 w godzinach 7:00 – 12:00. Po tym czasie samochody muszą opuścić teren imprezy.
  • Demontaż stoisk – 9.06.2024 do godz. 24:00

Kontakt z Organizatorem

Zgłoszenie

  1. Przyjęcie przez Organizatora formularza zgłoszeniowego, nie jest potwierdzeniem udziału w Festiwalu. Tylko podpisanie stosownej umowy z Organizatorem i wypełnienie jej warunków jest gwarancją udziału w Festiwalu.
  2. Niniejszy formularz należy wypełnić do dnia 14 kwietnia 2024 r.

Uwagi

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w całości, wpisując szczegółowe informacje w miejscach, które tego wymagają. Jeśli któreś pola są niejasne, prosimy o kontakt – czeslaw@browarbaltow.pl
Organizator zastrzega sobie prawo, przed podjęciem decyzji o zakwalifikowaniu do udziału w Festiwalu, do prośby o uzupełnienie Formularza Zgłoszeniowego o brakujące elementy.

Zasady opłaty za udział w Festiwalu

Podmiot zgłaszający udział w Festiwalu zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 100% ogólnej kwoty wynikającej z Formularza Zamówień w terminie wskazanym w umowie. Przekroczenie tego terminu, oznacza utratę rezerwacji miejsca na terenie Festiwalu.

Jesteś Wystawcą i poszukujesz noclegu w Kielcach?

Dzięki współpracy z GrandHotel Kielce**** możesz uzyskać atrakcyjny rabat.
GrandHotel - tel. 41 365 50 00, hotel@grandhotelkielce.pl
Składając rezerwację powołaj się na uczestnictwo w II Świętokrzyskim Festiwalu Piwa.